ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่
กองช่าง เทศบาลตำบลจันจว้า

 เข้าสู่เว็บไซต์