นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์


นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ กองช่าง ทต.จันจว้า
[Website Security Policy of http://www.civilwork.org/] จัดทำเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2559