http://www.civilwork.org/

ยินดีให้บริการ ด้วยความยินดียิ่ง

กิจกรรมล่าสุดอยู่ด้านบนสุด

ลำดับที่
ตัวอย่างภาพ
รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด
Upload โดย
หมายเหตุ
7

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

นายพิทยายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์
7 พฤษภาคม 2561
5

โครงการคลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา

นายนเรศ มาละ
28 มีนาคม 2561
4

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

นายพิทยายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์
20 กันยายน 2560
3

โครงการกบคืนนาปลาคืนทุ่ง

นายพิทยายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์
20 กันยายน 2560
2

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีฮ้องขวัญข้าวสู่ขวัญควาย

นายนเรศ มาละ
7 กันยายน 2560
1

ร่วมพิธีตามโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

นายพิทยายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์
3 สิงหาคม 2560
CivilWork Janjawa Website

Develop&Design : iTChiangmai.com
Webmaster by : Mr.Sanit Latadee
Last Update : 21-Aug-2017
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 0-5377-5123 ต่อ 107
 0-5377-5510

http://www.civilwork.org/
sanitlatadee@gmail.com