รับแจ้งข้อคิดเห็น ประปา,ไฟฟ้า,ถนน

โปรดอ่านก่อนแจ้ง

  • ไม่รับแจ้งหรือแสดงข้อคิดเห็นใดในด้านอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานกองช่าง เทศบาลตำบลจันจว้า
  • การแจ้งหรือแสดงข้อคิดเห็นใดจะต้องอยู่ในพื้นฐาน ของข้อเท็จจริง เกิดปัญหาดังกล่าวจริง
  • ผู้แจ้งจะต้องระบุชื่อ-สกุล และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ อย่างชัดเจน เพื่อการประสานงาน
  • การดำเนินการหลังรับการแจ้งหรือรับการแสดงข้อคิดเห็น อาจจะเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่ในดุลพินิจของกองช่าง เทศบาลตำบลจันจว้า
  • กรุณาใช้คำที่สุภาพในการการแจ้งหรือแสดงข้อคิดเห็น
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบการแจ้งหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ อาจจะตอบหรือไม่ ขึ้นอยู่ในดุลพินิจของกองช่าง เทศบาลตำบลจันจว้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบประการใด

กรอกแบบฟอร์ม

21/05/2567

** กรณีไม่มีให้ว่างไว้

 ยกเลิกการแจ้ง

** กรุณาแจ้งหรือแสดงข้อคิดเห็น ตามความเป็นจริง

** กรุณาใช้คำที่สุภาพในการการแจ้งหรือแสดงข้อคิดเห็น

** กรุณาแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงทุกประการ ชื่อ-สกุล เบอร์โทร Email

** กองช่าง ทต.จันจว้า มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คลิกเพื่ออ่าน

Copyright © 2022-2023 กองช่าง เทศบาลตำบลจันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย All rights reserved.
Update : 2022-08 itChiangmai.net | Power By AdminLTE.io.