http://www.civilwork.org/

ยินดีให้บริการ ด้วยความยินดียิ่ง

รายการใหม่อยู่ด้านบนสุด

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
หมายเหตุ
27

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ (จำนวน 8 หน้า) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

คลิ๊กดู Link

31 ตุลาคม 2562 นายนเรศ มาละ  -
26

บ้านต้านภัยพิบัติแผ่นดินไหว

คลิ๊กดู Link

20 กันยายน 2561 นายพิทยายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์  -
25

แบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย

คลิ๊กดู Link

20 กันยายน 2561 นายพิทยายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์  -
24

แบบบ้านห่วยใยไทยประชาสุขใจ

คลิ๊กดู Link

20 กันยายน 2561 นายพิทยายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์  -
23

แบบบ้านไทยพอเพียง

คลิ๊กดู Link

20 กันยายน 2561 นายพิทยายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์  -
22

แบบบ้านสานฝัน

คลิ๊กดู Link

20 กันยายน 2561 นายพิทยายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์  -
21

กฎกระทรวง ฉบัับ 55

คลิ๊กดู Link

17 กันยายน 2561 นายพิทยายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์  -
17

"ผังเมืองของเรา" โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

คลิ๊กดู Link

03 ตุลาคม 2560 นายพิทยายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์  -
15

ส่วนประกอบของบ้านคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไฟล์วีดีโอ)

คลิ๊กดู Link

02 ตุลาคม 2560 นายพิทยายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์  -
14

การต่อเดิมที่จอดรถ (ไฟล์วีดีโอ)

คลิ๊กดู Link

02 ตุลาคม 2560 นายพิทยายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์  -
13

การต่อเติมห้องจากที่จอดรถ (ไฟล์วีดีโอ)

คลิ๊กดู Link

02 ตุลาคม 2560 นายพิทยายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์  -
12

รอยร้าวเนื่องจากการทรุดตัวของฐานราก (ไฟล์วีดีโอ)

คลิ๊กดู Link

02 ตุลาคม 2560 นายพิทยายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์  -
11

การต่อเติมห้องครัวหลังบ้าน (ไฟล์วีดีโอ)

คลิ๊กดู Link

02 ตุลาคม 2560 นายพิทยายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์  -
10

การซ่อมเสา คาน ที่มีปัญหาเหล็กเสริมเป็นสนิม (ไฟล์วีดีโอ)

คลิ๊กดู Link

02 ตุลาคม 2560 นายพิทยายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์  -
9

รอยร้าวเนื่องจากวัสดุเสื่อมคุณภาพ

คลิ๊กดู Link

02 ตุลาคม 2560 นายพิทยายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์  -
CivilWork Janjawa Website

Develop&Design : iTChiangmai.com
Webmaster by : Mr.Sanit Latadee
Last Update : 21-Aug-2017
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 0-5377-5123 ต่อ 107
 0-5377-5510

http://www.civilwork.org/
sanitlatadee@gmail.com